Kongre, Panel, Kurslar ve Projeler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

I.            Prognostic Nutritional Index (PNI), Systemic Inflammatory Response Index (SIRI) And Lymphocyte To Monocyte Ratio Can Be Used Predict To Prognosis Of Surgically Treated Early Stage Lung Adenocarcinoma.

Sayan M., Tombul İ., Akarsu I., Şatır Türk M., Kankoç A., Çelik A., Kurul İ. C. , Taştepe A. İ.

29th Meeting of the European Society of Thoracic Surgeons 20 – 22 June 2021 – Virtual Meeting , 20 – 22 Haziran 2021, ss.1-2

II.            COVID-19 Associated Air Leak Problems.

Şatır Türk M., Valıyev E., Özkan Koyuncuoğlu N. D. , Kankoç A., Tombul İ., Akarsu I., Sayan M., Çelik A., Kurul İ. C. , Arıbaş O. K. , et al.

29th Meeting of the European Society of Thoracic Surgeons 20 – 22 June 2021 – Virtual Meeting , 20 – 22 Haziran 2021, ss.5-6

III.          Analysis For The False Positive Diagnosis Of PET-CT Scan Due To Surgicel® (Oxidized Regenerated Cellulose) In Operated Lung Cancer Patients

Sayan M., Şatır Türk M., Özkan Koyuncuoğlu N. D. , Akarsu I., Yazıcı O., Yılmaz Demirci N., Akyol G., Çelik A., Kurul İ. C. , Taştepe A. İ.

29th Meeting of the European Society of Thoracic Surgeons 20 – 22 June 2021 – Virtual Meeting , 20 – 22 Haziran 2021, ss.3-4

IV.     KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ NEDENİYLE OPERE EDILEN OKÜLT N2 HASTALARIN PROGNOSTIK DEĞERLENDİRMESİ

BAŞ A., SAYAN M., ÇELİK A., KURUL İ. C. , TAŞTEPE A. İ. , ARIBAŞ O. K.

Türk Toraks Derneği 23. Yıllık Kongresi, Türkiye, 15 – 18 Ekim 2020, ss.74-75

V.      Cerrahi Planlanan Akciğer Kanseri Hastalarında Postoperatif Pulmoner Komplikasyon Riskinin Belirtecleri

BAYTOK E., ÇELİK Z., Şatır Türk M., ÇELİK A., KURUL İ. C. , BOŞNAK GÜÇLÜ M.

Türk Toraks Derneği 23. Yıllık Kongresi, 15 – 18 Ekim 2020

VI.      Comparison of the effects of video-assisted thoracoscopic surgery or thoracotomy on pulmonary functions physical activity and exercise capacity in lung cancer patients.

BAYTOK E., ÇELİK Z., Şatır Türk M., ÇELİK A., KURUL İ. C. , BOŞNAK GÜÇLÜ M.

30th European Respiratory Society Annual Congress, 7 – 09 Eylül 2020

VII.         Cerrahi Tedavi Uygulanan Erken Evre Akciğer Adenokarsinomlarında Prognostik Faktörler

SAYAN M., ÇELİK A.

INSAC Natural and Health Sciences(ICNHS-2020), 22 – 23 Mayıs 2020

VIII.       MEDİASTİNAL ŞİFT VE SOLUNUM YETMEZLİĞİNE NEDEN OLAN PULMONER LEİOMYOSARKOM OLGUSU

SAYAN M., VALIYEV E., BAŞ A., ÇELİK A., KURUL İ. C. , ARIBAŞ O. K. , TAŞTEPE A. İ.

Türk Toraks Derneği Güz Sempozyumu Torasik Onkoloji Cerrahisinde Tartışmalı Noktalar, Türkiye, 2 – 03 Kasım 2019

IX.        AKCİĞERİN NADİR PRİMER TÜMÖRÜ SARKOMLAR: 14 VAKALIK SERİ ANALİZİ

SAYAN M., VALIYEV E., BAŞ A., ÇELİK A., KURUL İ. C. , ARIBAŞ O. K. , TAŞTEPE A. İ.

Türk Toraks Derneği Güz Sempozyumu Torasik Onkoloji Cerrahisinde Tartışmalı Noktalar, Türkiye, 2 – 03 Kasım 2019

 1. AKCİĞERİN TÜKRÜK BEZİ TİPİ TÜMÖRLERİNİN PROGNOSTİK DEĞERLENDİRİLMESİ: 10 HASTANIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

SAYAN M., VALIYEV E., BAŞ A., ÇELİK A., KURUL İ. C. , ARIBAŞ O. K. , TAŞTEPE A. İ.

Türk Toraks Derneği Güz Sempozyumu Torasik Onkoloji Cerrahisinde Tartışmalı Noktalar, Türkiye, 2 – 03 Kasım 2019

 1. BİR OLGU SUNUMU: PRİMER ÖZEFAGUS VE AKCİĞER MALİGNİTESİ BİRLİKTELİĞİ

ÇELİK A., ÖZKAN N. D. , BAŞ A., SAYAN M., KURUL İ. C. , YÜKSEL O., TAŞTEPE A. İ.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ TORASİK ONKOLOJİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 2 – 03 Kasım 2019

XII.         ZOR TANI ALAN NON-HODGKİN LENFOMA OLGUSU

TOMBUL İ., BAŞ A., SAYAN M., ÇELİK A., AKYÜREK N., TAŞTEPE A. İ.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ TORASİK ONKOLOJİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 2 – 03 Kasım 2019

XIII.        KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE PT3 TÜMÖRLERDE ALT GRUPLARA GÖRE

SAĞKALIM ANALİZİ

SAYAN M., BAŞ A., ÇELİK A., KURUL İ. C. , ARIBAŞ O. K. , TAŞTEPE A. İ.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ TORASİK ONKOLOJİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 2 – 03 Kasım 2019

XIV.       ADJUVAN KEMOTERAPİ SONRASI YALANCI PET POZİTİFLİĞİNİN NEDENLERİNDEN BİRİ KANAMA DURDURUCULAR

ÇELİK A., SAYAN M., BAŞ A., TURK M. Ş. , YAZICI O., KURUL İ. C. , TAŞTEPE A. İ.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ TORASİK ONKOLOJİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 2 – 03 Kasım 2019

 1. PANCOAST TÜMÖRÜ ŞEKLİNDE PREZENTE OLAN PRİMER PULMONER ANJİOSARKOM

SAYAN M., VALIYEV E., BAŞ A., TURK M. Ş. , ÖZKAN N. D. , KÖRPEOĞLU T., ÇELİK A.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ TORASİK ONKOLOJİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 2 – 03 Kasım 2019

XVI.       AKCIĞER MALIGNITESI, HAMARTOM, TÜBERKÜLOZ BIRLIKTELIĞI, OLGU SUNUMU

BAŞ A., SAYAN M., OZKAN N. D., ÇELİK A., KURUL İ. C. , TAŞTEPE A. İ.

 1. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜSAD KONGRESİ, Türkiye, 26 – 29 Ekim 2019

XVII.      ÇEŞİTLİ OLGULARLA TEK MERKEZ VATS DENEYİMİMİZ

VALIYEV E., TOMBUL İ., KANKOÇ A., ÖZKAN N. D. , TURK M. Ş. , BAŞ A., GÖKÇE A., SAYAN M., ÇELİK A., KURUL İ. C. , et al.

 1. ULUSRARASI KATILIMLI TÜSAD KONGRESİ, Türkiye, 26 – 29 Ekim 2019

XVIII.     REZEKE EDİLEN AKCİĞER ADENOKARSİNOMLARIN HİSTOPATOLOJİK ALT TİPİNE GÖRE ANALİZİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

ÖZKAN N. D. , BAŞ A., SAYAN M., ÇELİK A., KURUL İ. C. , TAŞTEPE A. İ.

 1. ULUSLARASI KATILIMLI TÜSAD KONGRESİ, Türkiye, 26 – 29 Ekim 2019

XIX.        Bİ-FOKAL MEDİASTİNAL EPENDİMOM OLGUSU

GÖKÇE A., BAŞ A., TURK M. Ş. , VALIYEV E., SAYAN M., ÇELİK A., AKYÜREK N., KURUL İ. C.

41.ULUSRARASI KATILIMLI TÜSAD KONGRESİ, Türkiye, 26 – 29 Ekim 2019

XX. CERRAHİ OLARAK TEDAVİ EDİLEN EVRE IIIA KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNİN PROGNOSTİK ANALİZİ

SAYAN M., VALIYEV E., TURK M. Ş. , BAŞ A., ÇELİK A., KURUL İ. C. , ARIBAŞ O. K. , TAŞTEPE A. İ.

 1. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜSAD KONGRESİ, Türkiye, 26 – 29 Ekim 2019

XXI.        NADİR BİR HEMOPTİZİ NEDENİ: PULMONER EKSTRAMEDULLER HEMATOPOEZ

BAŞ A., TURK M. Ş. , SAYAN M., ÇELİK A., KURUL İ. C. , MEMİŞ L., TAŞTEPE A. İ.

41.ULUSLARARASI KATILIMLI TÜSAD KONGRESİ, Türkiye, 26 – 29 Ekim 2019

XXII.      PNÖMOMEDIASTINUM: SPONTAN MI? HEMATOPOETIK KÖK HÜCRE NAKLI KOMPLIKASYONU MU?

RAMASLI GÜRSOY T., ASLAN A. T. , SEVER T., BEYOĞLU R., DURUKAN GÜNAYDIN G., KOÇAK Ü., KAYA Z., ÇELİK A.,

TAŞTEPE A. İ.

Çouk Göğüs Hastalıkları 4. Kongresi, Türkiye, 9 – 11 Ekim 2019

XXIII.     Trakea Cerrahisi Uygulanan42 Olgunun Analizi

BAŞ A., Turk M. S. , SAYAN M., ÇELİK A., TAŞTEPE A. İ.

 1. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 – 28 Nisan 2019

XXIV.     Kronik Ampiyem Zemininde Akciğer Kanseri

Turk M. S. , BAŞ A., SAYAN M., ÇELİK A., TAŞTEPE A. İ.

 1. ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 25 – 29 Nisan 2019

XXV.      Evre 2B küçük hücreli dışı akciğer kanseri prognostik karşılaştırılması,139 hastanın retrospektif analizi

SAYAN M., VALIYEV E., BAŞ A., ÇELİK A., KURUL İ. C. , ARIBAŞ O. K. , TAŞTEPE A. İ.

10.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 – 28 Nisan 2019

XXVI.     Evre 2B küçük hücreli dışı akciğer kanseri subgruplarının prognostik karşılaştırılması,139 hastanın retrospektif analizi

SAYAN M., VALIYEV E., BAŞ A., ÇELİK A., KURUL İ. C. , ARIBAŞ O. K. , TAŞTEPE A. İ.

 1. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 25 – 28 Nisan 2019

XXVII.   Mediastinal Kitleler: Timoma Kliniğimizin Uzun Dönem Sonuçları

GÖKÇE A., BAŞ A., TURK M. Ş. , VALIYEV E., SAYAN M., ÇELİK A., KURUL İ. C. , TAŞTEPE A. İ.

 1. ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 25 – 28 Nisan 2019

XXVIII.  Akciğerin Karsinoid Tümörü Kliniğimizin On Yıllık Sonuçları

GÖKÇE A., BAŞ A., TURK M. Ş. , VALIYEV E., SAYAN M., ÇELİK A., MEMİŞ L., KURUL İ. C. , TAŞTEPE A. İ.

 1. ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 25 – 28 Nisan 2019

XXIX.     Akciğerin Sarkomatoid KarsinomlarındaPrognostik Faktörler

SAYAN M., BAŞ A., VALIYEV E., ÇELİK A., KURUL İ. C. , ARIBAŞ O. K.

 1. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 24 – 28 Nisan 2019

XXX.      TRANSSTERNAL TRANSPERICARDIAL APPROACH INTHORACIC SURGERY EVALUATION OF 9 CASES

BAŞ A., TURK M. Ş. , ÖZKAN N. D. , SAYAN M., ÇELİK A., TAŞTEPE A. İ.

Türk Toraks Derneği’xxnin Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, Türkiye, 10 – 14 Nisan 2019

XXXI.     ERKEN EVRE KÜÇÜK HÜCRELI AKCIĞER KANSERLERININ CERRAHI SONUÇLARI, TEK MERKEZ

DENEYIMI

SAYAN M., TURK M. Ş. , ÇELİK A., KURUL İ. C. , TAŞTEPE A.İ.

Türk Toraks Derneği’xxnin Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, Türkiye, 10 – 14 Nisan 2019

XXXII.    SURVIVAL ANALYSES OF NON-SMALL CELL CARCINOMA WITH CRANIAL METASTASES

TURK M. Ş. , BAŞ A., KANKOÇ A., SAYAN M., ÇELİK A., TAŞTEPE A. İ.

Türk Toraks Derneği’xxnin Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, Türkiye, 10 – 14 Nisan 2019

XXXIII.  PNEUMONECTOMY WITH ATRIAL RESECTION FOR NON-SMALL CELL LUNG CANCER SURGICAL

OUTCOME AND REVIEW OF LITERATURE

ÇELİK A., SAYAN M., BAŞ A., VALIYEV E., TAŞTEPE A.İ.

Türk Toraks Derneği’xxnin Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, Türkiye, 10 – 14 Nisan 2019

XXXIV.  Cerrahi planlanan akciğer kanseri hastalarında fiziksel aktivitenin solunum fonksiyonları, dispne, fonksiyonel egzersiz kapasitesi, solunum kas kuvveti ve enduransıyla ilişkisi

BAYTOK E., ÇELİK Z., BARĞI G., ŞATIR TÜRK M., ÇELİK A., KURUL İ. C. , BOŞNAK GÜÇLÜ M.

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK 2019), Türkiye, 13 – 17 Mart 2019

XXXV.   Cerrahi Planlanan Akciğer Kanseri Hastalarında Fiziksel Aktivitenin Solunum Fonksiyonları, Dipsne, Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi, Solunum Kas Kuvveti ve Enduransıyla İlişkisi

BAYTOK E., ÇELİK Z., BARĞI G., Satır Türk M., ÇELİK A., KURUL İ. C. , BOŞNAK GÜÇLÜ M.

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi Kongresi, Türkiye, 13 – 17 Mart 2019

XXXVI.  Ameliyat planlanan akciğer kanserli hastalar ve sağlıklılarda maksimal egzersizkapasitesi, solunum fonksiyonları ve solunum kas kuvvetinin karşılaştırılması

GÖKTAŞ H. E. , DÜNDAR Z. P. , AYAS İ. H. , BAYRAM S., ÇELİK Z., BARĞI G., Şatır Türk M., ÇELİK A., KURUL İ. C. ,

BOŞNAK GÜÇLÜ M.

 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Kasım – 01 Aralık 2018

XXXVII. Lobektomi yapılan akciğer kanserli hastalarda solunum fonksiyonları, dispne, solunum kas kuvveti ve fonksiyonel egzersiz kapasitesi

BAYTOK E., ÇELİK Z., BAYRAM S., AYAS İ. H. , GÖKTAŞ H. E. , BARĞI G., şatır türk m., ÇELİK A., KURUL İ. C. , BOŞNAK

GÜÇLÜ M.

 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Kasım – 01 Aralık 2018

XXXVIII. BİR OLGU SUNUMU: TRAKEAL PRİMER SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMUN TRANSSTERNAL

TRANSPERİKARDİYAL YAKLAŞIMLA REZEKSİYONU

BAŞ A., GÖKÇE A., ŞATIR TÜRK M., VALIYEV E., ÖZKAN N. D. , SAYAN M., ÇELİK A., TAŞTEPE A. İ.

TÜSAD 40. ULUSAL KONGRESİ, Türkiye, 13 – 16 Ekim 2018

XXXIX.  AKCİĞER KANSERİ TANISIYLA OPERE EDİLEN HASTALARDA TORAKOTOMİ VE VATS IN HEMŞİRELİK

BAKIMIAÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

MERAL AKÇAL S., URGANCI M., SAYAN M., ÇELİK A., KURUL İ. C. , ARIBAŞ O. K. , TAŞTEPE A. İ.

TÜSAD 40. ULUSAL KONGRE, Türkiye, 13 – 16 Ekim 2018

 1. TÜP TORAKOSTOMİ SONRASI GELİŞEN HORNER SENDROMU

ÖZKAN N. D. , VALIYEV E., ŞATIR TÜRK M., BAŞ A., GÖKÇE A., SAYAN M., ÇELİK A., KURUL İ. C. , TAŞTEPE A. İ.

TÜSAD 40. ULUSAL KONGRE, Türkiye, 13 – 16 Ekim 2018

XII.         TRANSSTERNAL/TRANSPERİKARDİYAL YAKLAŞIMLA AMELİYAT EDİLEN MEDİASTİNAL LİPOSARKOM OLGUSU

ŞATIR TÜRK M., ÖZKAN N. D. , VALIYEV E., BAŞ A., GÖKÇE A., SAYAN M., ÇELİK A., KURUL İ. C. , TAŞTEPE A. İ.

TÜSAD 40. ULUSAL KONGRESİ, Türkiye, 13 – 16 Ekim 2018

XIII.        POSTTORAKOTOMİ AĞRISINDA INTERKOSTAL SİNİR KORUMASININ ETKİSİ: PROSPEKTİF, ÇİFT

KÖRRANDOMİZE ÇALIŞMASI

SEZEN C.B. , KALAFAT C. E. , GÖKÇE A., AKER C., AKBOĞA S. A. , SAYAN M., ÇELİK A., TAŞTEPE A. İ.

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 40. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 13 – 16 Ekim 2018

XLIII. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Nedeniyle Opere Edilen Hastaların Erkendönem Yaşam Kalitesi

Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirmesi

SEZEN C. B. , MERCAN E., AKÇAL S. M. , BUĞDAYLI E., ÇELİK A., TAŞTEPE A. İ.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39. Ulusal Kongresi, Türkiye, 14 Eylül – 17 Nisan 2017

XLIV. Effect of thoracic epidural or intravenous analgesia on neutrophil / lymphocyte ratio in thoracotomy cases

ALKAN M., DURUK ERKENT F., ÇELİK A., GÖKÇE A., ARSLAN M., ÜNAL Y.

5th Balkan States Anesthesia Days, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 17 – 20 Mayıs 2017

XIV.       Kranial metastaz yapan akciğer kanseri olgularında sağ kalım

GÖKÇE A., SÜLEYMANOV A., Bas A., ŞATIR M., MEMİŞ L., ÇELİK A., KURUL İ. C. , demircan s., demircan s., TAŞTEPE A.

İ.

 1. Göğüs Cerrahisi Kongresi, 4 – 07 Mayıs 2017

XLVI. Benign trakea cerrahisi uygulanan 2 1 olgunun analizi

Bas A., SÜLEYMANOV A., GÖKÇE A., ŞATIR M., ÇELİK A., ÜNAL Y., TAŞTEPE A. İ.

 1. Göğüs Cerrahisi Kongresi, 4 – 07 Mayıs 2017

XLVII. Malign plevral mezotelyoma nedeniyle cerrahi uygulanan 40 hastanın değerlendirilmesi

Bas A., SÜLEYMANOV A., GÖKÇE A., ŞATIR M., ÇELİK A., demircan s., TAŞTEPE A. İ.

 1. Göğüs Cerrahisi Kongresi, 4 – 07 Mayıs 2017

XLVIII. Mediasten Benign Lezyonu Matür kistik teratom

GÖKÇE A., SÜLEYMANOV A., Bas A., ŞATIR M., ÇELİK A., MEMİŞ L.

 1. Göğüs Cerrahisi Kongresi, 4 – 07 Mayıs 2017

XLIX. Mediastenin nadir lezyonu timik kist

GÖKÇE A., SÜLEYMANOV A., Bas A., ŞATIR M., MEMİŞ L., ÇELİK A.

9.Göğüs Cerrahisi Kongresi, 4 – 07 Mayıs 2017

 1. Akciğerin nadir tümörü pulmoner kondrom

GÖKÇE A., SÜLEYMANOV A., Bas A., ŞATIR M., ÇELİK A., MEMİŞ L.

 1. Göğüs Cerrahisi Kongresi, 4 – 07 Mayıs 2017
 2. Conflicting topics of pulmonary hydatic cyst

ÇELİK A.

1st International congress of hydatidology, 13 – 15 Nisan 2017

III.          Mediasten benign lezyonu özofagus leiyomyomu

GÖKÇE A., SÜLEYMANOV A., Bas A., ŞATIR M., ÇELİK A., UYAR GÖÇÜN F. P.

Türk Toraks Derneği 20.yıllık kongresi, Türkiye, 5 – 09 Nisan 2017

LIII. İnterstisyel Akciğer hastalığını taklit eden hemanjioendotelyoma

YILMAZ DEMİRCİ N., Abdullayeva Z., KARABACAK N., ÇELİK A., MEMİŞ L., TÜRKTAŞ H. Ş. , ÖZTÜRK C.

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Türkiye, 15 – 19 Mart 2017

LIV. Nonfonksiyone Double Paratiroid Karsinomunun Tiroid Papiller Karsinom İle Birlikteliği: Olgu

Sunumu

DİKMEN K., BOSTANCI H., Göbüt H., Yıldız A., Ertunç O., ÇELİK A., AKIN M., TANERİ F.

 1. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 – 26 Nisan 2015
 2. Serious Complications Due To The Central Venous Catheterization in a Multiple Trauma Patient gaygısız ü. g. , BOYACI N., hoşgören g., ÇELİK A., KARABIYIK L.

20th International Intensive Care Symposium, 8 – 09 Mayıs 2015, cilt.13, ss.92

LVI. A Rarely Seen Neurogenic Dumbell Tumor, Malignant Paraganglioma

SAYAN M., ÇELİK A., ULUOĞLU Ö., TAŞTEPE A. İ.

22nd Annual Meeting of the Asian Society For Cardiovascular and Thoracic Surgery, 3 – 06 Nisan 2014

LVII. Mediastinal Neurothekoma, First Case In Literature

SAYAN M., ÇELİK A., ULUOĞLU Ö., TAŞTEPE A. İ.

22nd Annual Meeting of the Asian Society For Cardiovascular and Thoracic Surgery, 3 – 06 Nisan 2014

LVIII. Deneysel Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Levosimendanın Myokardiyal İskemi-Reperfüzyonunda

Akciğer Hasarı Üzerine Etkisi

ALKAN M., ÇELİK A., Bilge M., KİRAZ H. A. , KİP G., ÖZER A., ŞIVGIN V., ERDEM Ö., ARSLAN M., KAVUTÇU M.

 1. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, Türkiye, 20 – 24 Kasım 2013

LIX. Deneysel diyabet oluşturulan sıçanlarda levosimendanın myokardiyal iskemi reperfüzyonunda akciğer hasarı üzerine etkisi

ALKAN M., ÇELİK A., Bilge M., KİRAZ H. A. , KİP G., ÖZER A., ŞIVGIN V., ERDEM Ö., ARSLAN M., KAVUTÇU M.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 – 24 Kasım 2013

 1. Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Dexmedetomidinin LAD İskemi-Reperfüzyonunda

Akciğer ve Karaciğer Hasarı Üzerine Etkisi

KİP G., ÇELİK A., Bilge M., ALKAN M., KİRAZ H. A. , ÖZER A., ŞIVGIN V., ERDEM Ö., ARSLAN M., KAVUTÇU M.

 1. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, Türkiye, 20 – 24 Kasım 2013

LXI. Streptozosin ile diyabet oluşturulan sıçanlarda deksmedetomidin in LAD iskemi reperfüzyonunda akciğer ve karaciğer hasarı üzerine etkisi

KİP G., ÇELİK A., Bilge M., ALKAN M., KİRAZ H. A. , ÖZER A., ŞIVGIN V., ERDEM Ö., ARSLAN M., KAVUTÇU M.

Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 – 24 Kasım 2013

LXII. The Relationship between SETD2 JMJD2C and TIP60 mRNA Expression Levels and Non Small Cell Lung Carcinoma

Demiröz M. Ş. , Önen H. İ. , Çelik A., Alp E., Sayan M., Kurul İ. C. , Konaç E., Akyürek N., Taştepe A. İ.

Molecular Medicine Conference, Alternative Strategies Against Cancer and Inflammation, Bangkok, Tayland, 19 – 22 Aralık 2012

LXIII. RATLARDA MİZUTA’xxNIN CUFF TEKNİĞİ İLE ORTOTOPİK SOL AKCİĞER TRANSPLANTASYON MODELİ ÇELİK A., DEMİRÖZ Ş. M., SAYAN M., KURUL İ. C., ÜNAL Y., KEREM M., YENER A.

 1. CERRAHİ ARAŞTIRMA KONGRESİ, Türkiye, 8 – 10 Aralık 2011

LXIV. KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE ANTİAPOPTOTİK GENLERİN (BCL2 VE BCL2L1) MRNA DÜZEYİNDE EKSPRESYONLARININ ARAŞTIRILMASI

DEMİRÖZ Ş. M. , ÇELİK A., ÖNEN H. İ., SAYAN M., KURUL İ. C. , KONAÇ E., AKYÜREK N., TAŞTEPE A. İ.

TÜSAD 33. YILLIK ULUSAL KONGRE, Türkiye, 15 – 19 Ekim 2011

LXV. Sequential administration of EF24 A Novel Curcumin Analog and Cisplatin in Human Mesothelial Met 5A and Malignant pleural mesothelioma MSTO 211H cancer cells Menevşe E. S. , Alp E., Yılmaz A., Çelik A., Konaç E., Kurul İ. C. , Önen H. İ.

EACR-Anticancer Agents Research Congress, Antalya, Türkiye, 13 – 16 Ekim 2011

LXVI. The effects of everolimus alone or in combination with sequential administration of oxaliplatin on human mesothelial Met 5A and Malignant pleural mesothelioma MSTO 2 1 1H cancer cells Önen H. İ. , Yılmaz A., Alp E., Çelik A., Konaç E., Kurul İ. C. , Menevşe E. S.

EACR-Anticancer Agents Research Congress, Antalya, Türkiye, 13 – 16 Ekim 2011

LXVII. Mediastinal intraperikardiyal paraganglioma: olgu sunumu

ÇELİK A., DEMİRÖZ Ş. M. , SAYAN M., TÜLÜCE K., TAŞTEPE A. İ.

TÜSAD 32. ULUSAL KONGRESİ, Türkiye, 20 – 24 Ekim 2010

LXVIII. SEFALİK VEN CUT-DOWN YÖNTEMİ İLE VENÖZ PORT İMPLANTASYONU, TEKNİK VE YÖNTEM

ÇELİK A., SAYAN M., AYTEKİN ÇELİK İ., TÜLÜCE K., DEMİRÖZ Ş. M. , KURUL İ. C.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 13. YILLIK KONGRESİ, Türkiye, 5 – 09 Mayıs 2010

LXIX. PNÖMONEKTOMİ SONRASI PULMONER EMBOLİ:OLGU SUNUMU

AYTEKİN ÇELİK İ., ÇELİK A., TÜLÜCE K., DEMİRÖZ Ş. M. , SAYAN M., OĞUZÜLGEN İ. K. , KURUL İ. C.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 13. YILLIK KONGRE, Türkiye, 5 – 09 Mayıs 2010

LXX. PERFORE AKCİĞER HİDATİK KİSTİNİ TAKLİT EDEN İNTRAPULMONER BRONKOJENİK KİST OLGU SUNUMU

KURUL İ. C. , DEMİRÖZ Ş. M. , ÇELİK A., AYTEKİN ÇELİK İ., TÜLÜCE K., SAYAN M.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 13. YILLIK KONGRESİ, Türkiye, 5 – 09 Mayıs 2010

LXXI. Akciğerin Nadir Görülen Primer Malign Tümörü: DüşükDereceli Fibromiksoid Sarkom

ÇELİK A., AYTEKİN ÇELİK İ., DEMİRÖZ Ş. M., SAYAN M., KARAKURT Ö., KURUL İ. C.

TÜSAD 31. ULUSAL KONGRESİ, Türkiye, 17 – 21 Ekim 2009

LXXII. Okul Çağında Nadir Görülen Bir Öksürük Nedeni:Şeffaf BantAspirasyonu

DEMİRÖZ Ş. M. , ÇELİK A., AYTEKİN ÇELİK İ., TÜLÜCE K., SAYAN M., KURUL İ. C.

TÜSAD 31.ULUSAL KONGRESİ, Türkiye, 17 – 21 Ekim 2009

LXXIII. Radyolojik Olarak Hemanjiomu Taklit Eden Subkutan yerleşimli Nadir Bir Göğüs Duvarı Tümörü Nöroblastom Benzeri Shwannom

TÜLÜCE K., SAYAN M., AYTEKİN ÇELİK İ., DEMİRÖZ Ş. M. , ÇELİK A., KURUL İ. C.

TÜSAD 31. ULUSAL KONGRESİ, Türkiye, 17 – 21 Ekim 2009

LXXIV. PnömotoraksTedavi Yaklaşımları ve Sonuçları

ÇELİK A., KARAKURT Ö., TİLKAN O. K. , TEBER İ., TÜLÜCE K., DEMİRÖZ Ş. M. , SAYAN M., KURUL İ. C. , DEMİRCAN S.

TÜSAD 31. ULUSAL KONGRE, Türkiye, 17 – 21 Ekim 2009

LXXV. Kosta Erozyonuna Neden Olan İnterkostal Sinir KökenliSchwannom: Olgu Sunumu

TEBER İ., TÜLÜCE K., DEMİRÖZ Ş. M. , SAYAN M., ÇELİK A., KURUL İ. C.

TÜSAD, Türkiye, 17 – 21 Ekim 2009

LXXVI. Nadir Görülen Bir Göğüs Duvarı AnomalisiPoland Sendromu:Olgu Sunumu ÇELİK A., AYTEKİN ÇELİK İ., TÜLÜCE K., SAYAN M., ARICAN H. P. , KURUL İ. C.

TÜSAD 31. ULUSAL KONGRESİ, Türkiye, 17 – 21 Ekim 2009

Desteklenen Projeler

Taştepe A. İ. , Kurul İ. C. , Akyürek N., Konaç E., Önen H. İ. , Çelik A., Demiröz Ş. M. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Epigenetik işlergelerdeki değişimler ile küçük hücreli dışı akciğer kanseri gelişimi arasındaki ilişkinin belirlenmesi , 2012 – 2014

Kurul İ. C. , Akyürek N., Konaç E., Önen H. İ. , Çelik A., Demiröz Ş. M. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Deneysel akut akciğer iskemi reperfüzyon yaralanmasında everolimus un inflamatuar sistem akciğer histopatolojisi ve gen ifadesi üzerine etkileri , 2010 – 2012

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

18. Ulusal Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım E-Kongresi, Davetli Konuşmacı, Ankara, Türkiye, 2021

11.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Davetli Konuşmacı, Antalya, Türkiye, 2021

10.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Davetli Konuşmacı, Antalya, Türkiye, 2019

Gazi Üniversitesi Hastanesi 4.Kat 06500 Beşevler, Çankaya/ANKARA

Çalışma Saatleri

Pts – Cuma: 09:00  – 18:00 

Prof. Dr. Ali Çelik Kişisel web sayfasıdır. © 2022. All Rights Reserved