Vermiş Olduğum Dersler

Vermiş Olduğum Dersler

Özofagus yabancı cisimleri, Lisans, 2016 – 2017

Göğüs Cerrahisi Hastalarının Değerlendirilmesi, Lisans, 2016 – 2017

Torasik insizyonlar, Lisans, 2016 – 2017

Göğüs Tüpü Takılması ve Takibi, Lisans, 2016 – 2017

Solunum sistemi muayenesi, Lisans, 2016 – 2017

Trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonları, Lisans, 2016 – 2017

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):98

h-indeksi (WOS):6

Ödüller

Özkan N. D. , Valıyev E., Sayan M., Kale A., Emmez Ö. H. , İriz E., Çelik A., Türk Toraks Derneği 23. Yıllık Kongresi En iyi Poster Bildiri Ödülü, Türk Toraks Derneği, Ekim 2020

Türk M. Ş. , Baş A., Kankoç A., Sayan M., Çelik A., Taştepe A. İ. , ŞATIR TÜRK M., Survival Analyses of Non Small Cell Carcinoma with Cranial Metastases, Türk Toraks Derneği, Nisan 2019

Sezen C. B. , Kalafat C. E. K. , Gökçe A., Aker C., Akboğa S. A. , Sayan M., Çelik A., Taştepe A. İ. , Posttorakotomi ağrısında interkostal sinir korumasının etkisi; Prospektif Çift Kör Randomize Çalışma, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Ekim 2018

Çelik A., Yekeler E., Aydın E., Yazıcı Ü., Sazak H., Karaoğlanoğlu N., Göğüs Cerrahisinde Vacuum Assisted Closure Kullanımı, 14 Hastanın Analizi, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Ekim 2012

Gazi Üniversitesi Hastanesi 4.Kat 06500 Beşevler, Çankaya/ANKARA

Çalışma Saatleri

Pts – Cuma: 09:00  – 18:00 

Prof. Dr. Ali Çelik Kişisel web sayfasıdır. © 2022. All Rights Reserved